Examen voor radiozendamateurs

Als u als radiozendamateur gebruik wilt maken van frequentieruimte, moet u kunnen bewijzen dat u genoeg kennis heeft van techniek en regelgeving. U moet hiervoor een examen (niveau Novice of Full) doen bij het CBR.

Op de website van deze exameninstantie vindt u meer informatie over het theorie-examen Radiozendamateur Novice (RZAM-N) en over het theorie-examen Radiozendamateur Full (RZAM-F).