Publieke radio

Publieke radio-omroepen in Nederland hebben een vergunning nodig om uit te zenden. Dit geldt voor landelijke, regionale en lokale publieke omroepen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) verleent vergunningen voor omroepfrequenties.

Landelijke publieke omroep

De vergunningen voor landelijke publieke omroep zijn verleend aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De vergunningen voor FM en digitale radio lopen af op 1 januari 2027.

Regionale publieke omroep

Nederland telt dertien regionale publieke omroepen. Zij maken uitzendingen over hun eigen regio. De provincie Zuid-Holland heeft twee regionale publieke omroepen, de rest van de provincies één. Regionale publieke omroepen hebben een vergunning voor FM en voor digitale radio.

De Stichting Regionale Publieke Omroep behartigt de belangen van de regionale publieke omroepen.

Lokale publieke omroep

Per gemeente is ruimte voor maximaal één lokale publieke omroep.

Vergunning aanvragen voor lokale omroep

Als u een aanwijzing als lokale publieke media-instelling van het Commissariaat voor de Media heeft, kunt u bij de RDI een vergunning aanvragen voor een FM-frequentie. Stuur een kopie van de aanwijzing (het gehele besluit) mee. Bij het beoordelen van uw aanvraag hanteert de RDI een gedragslijn. De vergunningen voor lokale omroep hebben een looptijd tot 1 september 2026.

Tijdens de looptijd van uw vergunning moet u er zelf voor zorgen dat u een geldige aanwijzing van het Commissariaat voor de Media houdt. Heeft u deze aanwijzing niet meer, dan kan uw vergunning worden ingetrokken. 

Vergunning wijzigen?

Heeft u al een vergunning en wilt u deze laten wijzigen? Vul dan het wijzigingsformulier in en stuur het naar info@rdi.nl.

Vergunning aanvragen voor lokale digitale radio-omroep (laag 6)

U kunt ook een vergunning voor lokale digitale radio-omroep aanvragen. Tot 1 september 2024 zijn 22 allotments beschikbaar. 

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) behartigt de belangen van de lokale omroepen in Nederland.