Aanvraaghulp perceelgebonden netten

Perceelgebonden netten

Aanvraag, kosten en duur van een vergunning

Verplichtingen voor de vergunning

Antenne-opstelpunten

Oplossen van geschillen

Wijziging subbanden in de 3,5 GHz band voor perceelgebonden netten

In deze paragraaf vindt u praktische tips waar u als aanvrager of vergunninghouder rekening mee kunt houden.