Vergunning perceelgebonden net 3,5 GHz-band

Heeft u een bedrijf of organisatie waar u gebruik wilt maken van een perceelgebonden net? Vraag dan een vergunning aan voor het gebruik van frequentieruimte in de 3,5 GHz-band. Deze band biedt een hoge capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid voor draadloze communicatie.

De subbanden 3400-3450 MHz en 3750-3800 MHz zijn bestemd voor perceelgebonden netten. U kiest zelf welke van de twee beschikbare subbanden u wilt gebruiken en hoeveel frequentieruimte u nodig heeft. De vergunning vraagt u bij ons aan.

U mag een perceelgebonden net alleen gebruiken op het perceel waar uw bedrijf of organisatie eigenaar of gebruiker van is. U mag het niet gebruiken om diensten aan derden aan te bieden.

Vergunning aanvragen voor een perceelgebonden net

Wilt u een perceelgebonden net gebruiken dan heeft u een vergunning nodig. Een vergunning vraagt u aan met het aanvraagformulier vergunning frequentieruimte 3,5 Ghz voor een perceelgebonden net. Bij het aanvraagformulier is een aanvraaghulp perceelgebonden netten beschikbaar dat antwoord geeft op veel gestelde vragen en een toelichting bij de informatie die u moet verstrekken.

Welke gegevens zijn nodig bij de aanvraag?

In uw aanvraag kiest u welke subband (3400-3450 MHz en/of 3750-3800 MHz) en hoeveel frequentieruimte u nodig heeft. Daarnaast toont u aan dat u de eigenaar of gebruiker bent van het perceel waarop u het netwerk wilt gebruiken. Heeft u meer dan 50 MHz frequentieruimte nodig? Dan moet u van beide subbanden gebruikmaken en uitleggen waarom u beide subbanden nodig heeft. Meer informatie vindt u in de aanvraaghulp.

Hoe lang is de vergunning geldig?

Alle vergunningen zijn standaard geldig tot en met 31 december 2040. Wilt u een vergunning waarvan de afloopdatum eerder is, dan kunt u dat aangeven op het aanvraagformulier. Op 31 december 2040 verlengen we de vergunningen niet automatisch en zullen we een aanvraag voor verlenging afwijzen.

Vereisten op gebied van samenwerking en synchronisatie

U bent verplicht om samen te werken met de andere vergunninghouders van een perceelgebonden net in uw omgeving. Hiermee voorkomt u onderlinge verstoringen. De samenwerking is op basis van gelijkwaardigheid. U moet rekening houden met elkaar en afspraken maken over het gebruik van de frequentieruimte.

U synchroniseert uw netwerk met de andere netwerken in de 3400–3800 MHz band. Dit zijn de netwerken voor landelijke openbare communicatie en de andere perceelgebonden netten. Ook beschermt u de bestaande lokale netwerken tot 1 september 2026. Deze lokale netwerken zijn ondergebracht in de subbanden 3400 – 3450 MHz en 3750 – 3800 MHz. Dit zijn bestaande netwerken met vergunningen die vóór 2018 zijn uitgegeven en geldig zijn tot 1 september 2026. Van deze vergunninghouders en de nieuwe vergunninghouders van perceelgebonden netten is een overzicht beschikbaar.

Kosten vergunning perceelgebonden net

Wij berekenen kosten voor de vergunning. De vergoeding bestaat uit twee delen: een eenmalige vergoeding bij het verlenen van de vergunning en een jaarlijkse vergoeding voor toezicht. 

Deze tarieven vindt u in de Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur,  onderdeel I.B.1 (VHF/UHF-radioapparaten voor (beperkt) landmobiel gebruik en lokale mobiele breedband netwerken, alg. planning). We brengen geen bedrag voor vaste posten in rekening. Ieder jaar stellen we de bedragen opnieuw vast.