Portofoons en mobilofoons

Portofoon of mobilofoon communicatie is een snelle en eenvoudige manier om met collega’s te communiceren. Portofoons en mobilofoons worden bijvoorbeeld gebruikt in de procesindustrie, bij transportbedrijven, artsenpraktijken, bouwbedrijven en communicatie bij evenementen. Voor mobilofoon- en portofoonnetten worden frequenties gebruikt. U kunt kiezen uit vergunningvrij gebruik en gebruik met een vergunning. De keuze die u maakt, heeft gevolgen voor de betrouwbaarheid en mogelijkheden van uw gebruik.

Vergunningvrij gebruik van portofoons

Er zijn vergunningvrije frequenties beschikbaar voor portofoongebruik, bijvoorbeeld voor walkie talkies. Deze standaard PMR446 frequenties zijn vaak voor persoonlijk gebruik. Iedereen mag deze frequenties gebruiken. Dat betekent ook dat er een grotere kans is op medegebruik van de frequenties en storing. Dat kan ook door bezoekers op uw terrein zijn, zoals toeleveranciers of  installateurs, die bij de uitvoering van hun werkzaamheden vergunningvrije frequenties gebruiken. Gebruikt u uw portofoons voor kritische processen, zoals bedrijfshulpverlening of bedrijfsbrandweer, dan loopt u mogelijk een groter risico op uitval op cruciale momenten. Maak daarom een goede afweging wanneer u kiest voor vergunningvrij gebruik. Maatregelen die u kunt nemen zijn een goede risicoanalyse vooraf en het zorgen voor redundantie.

Een overzicht van de frequenties en de voorwaarden voor gebruik vindt u in de 'Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht'.

Besloten netwerken: vergunning aanvragen

Als u portofoons of mobilofoons voor besloten netwerken en zakelijk gebruik wilt toepassen, kunt u een vergunning aanvragen. U kiest voor gebruik met een vergunning als u minder risico op storing en uitval wilt lopen, in vergelijking met vergunningvrij gebruik. Er zijn vergunningen voor landelijk gebruik of voor gebruik op specifieke plaatsen. Bij landelijk gebruik is er sprake van gedeeld gebruik.

U kunt kiezen uit drie soorten vergunningen:

1) Vergunning voor laagvermogen, landelijk gebruik

U kunt een vergunning aanvragen voor laagvermogen portofoons. Deze frequenties mag u door heel Nederland gebruiken. Alle aanvragers krijgen dezelfde frequenties toegewezen; de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) stemt het gebruik van de frequenties niet op elkaar af. U kiest zelf een  frequentie uit uw vergunning. Dit type vergunning is een goede optie in situaties waar geen sprake is van kritische processen waarbij een storing grote gevolgen heeft en waarbij u eventuele storingen zelf kunt oplossen door uit te wijken naar een andere frequentie. Deze optie is goedkoper dan een vergunning voor specifiek toegewezen frequenties, maar kent door de kans op medegebruik nadelen, zoals een grotere kans op storing en het daardoor moeten omschakelen.

2) Vergunning voor vaste exclusieve frequentie, niet-landelijk gebruik

U kunt een vergunning aanvragen waarbij u een vaste frequentie in een specifiek gebied krijgt toegewezen. De RDI onderzoekt dan of er ander gebruik in dat gebied is en kiest een geschikte frequentie voor u. Deze vergunning is een goede optie als uw radioapparatuur bepalend is voor uw bedrijfsprocessen en als u storingen niet zelf kunt of wilt opvangen. Onder deze categorie vergunningen kunnen zowel portofoons als mobilofoons worden vergund, maar bijvoorbeeld ook een repeater die is bedoeld om het bereik van uw netwerk op uw bedrijfslocatie te vergroten. Een vergunning voor een vaste frequentie is weliswaar duurder dan een vergunning voor landelijk gebruik, maar biedt u in beginsel de beste bescherming tegen storing.

3) Vergunning voor tijdelijk gebruik portofoons

Wilt u portofoons of mobilofoons verhuren? Dan kunt u als verhuurbedrijf een vergunning krijgen voor frequentiegebruik, zodat huurders die niet zelf hoeven aan te vragen. Toegewezen frequenties mogen in het hele land worden gebruikt. Ook hier is sprake van gedeeld gebruik, alle aanvragers krijgen dezelfde frequenties toegewezen. De huurder gebruikt een frequentie maximaal twee weken achtereen op dezelfde locatie.

Toezicht op gebruik

De RDI houdt toezicht op het gebruik van frequenties. Hiervoor voeren we inspecties uit en onderzoeken we storingsmeldingen. Ook monitoren we actief de ether. Dit gebeurt op locatie en op afstand. De afgelopen jaren is daarbij gebleken dat gebruikers van landmobiele apparatuur, zoals portofoons, mobilofoons en repeaters, zich niet altijd aan de voorwaarden uit de vergunning houden. Dit kan leiden tot onverwachte storing in of uitval van radiozendapparatuur. Niet alleen bij uzelf, maar ook bij omliggende bedrijven. WIj willen dit veranderen. Meer hierover vindt u op de pagina ‘Afspraken tussenpersonen voor een beter landmobiel radiolandschap’.