Rapport marktpenetraties en kwaliteiten van coaxkabelmateriaal voor TV-ontvangst

Agentschap Telecom heeft 2017 (met doorloop in 2018) een onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van het aangeboden kabelmateriaal (coax-materiaal) in de detailhandel in Nederland. Tevens is middels de uitkomsten van een consumentenpanel een inschatting gemaakt van de kwaliteit van het kabelmateriaal dat momenteel bij de Nederlandse huishoudens aanwezig is.

Resultaten

Aanbod in detailhandel

Het overgrote deel van het aanbod in de detailhandel (en internetverkopen) betreft zogenaamd Kabelkeurmateriaal (87% marktaandeel), dat een goede afscherming biedt tegen ongewenste ethersignalen. De kwaliteit van de overige 13% is zeer divers. Dat varieert van nog redelijk goede kwaliteit tot zeer matige kwaliteit. Met name het kabelmateriaal waar de pluggen er fabrieksmatig al aan vast zijn gemonteerd (‘kant en klaar materiaal’) bleek een zeer lage afscherming te hebben. Dit betekent dat bij dit soort kant en klare materialen een hoge kans op storing bestaat indien men zou afstemmen op bepaalde tv kanalen. Maar tevens kunnen consumenten vanwege deze slechte afscherming, storing veroorzaken op etherdiensten in en rondom de woning (‘andersom storing’).

Kwaliteit kabelmateriaal bij huishoudens thuis

De kwaliteit van het kabelmateriaal dat momenteel thuis bij de huishoudens is aangelegd is van redelijke kwaliteit. Uit de gegevens van de antwoorden van het consumentenpanel (internet-enquête) kon worden afgeleid dat 64 % van de huishoudens een kwalitatief goede kabelhuisinstallatie heeft aangelegd (of laten aanleggen). Tevens kon worden afgeleid dat het ‘kant en klaar materiaal’ met een zeer lage afscherming (niet Kabelkeur) de afgelopen vijf jaar door 5% van de huishoudens is aangeschaft.

Vervolg en betekenis

Agentschap Telecom zal, in samenwerking met de brancheverenigingen en detailhandel, naar mogelijkheden zoeken om de kwaliteit van met name het kant en klare kabelmateriaal (niet Kabelkeur) in de detailhandel te verbeteren. Tevens beijvert Nederland zich in momenteel Europees verband om te komen tot een (al dan niet vrijwillige) Europese norm voor kabelafscherming (Kabelcertificatie, EMC-Workingparty).