Rapport Digitisation of wireless microphones

Onderzoek Stratix/november 2017 in opdracht van Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur). Rapport (Engelstalig) over de mogelijkheden van digitalisering van draadloze microfoons. 

Aanleiding Er is steeds minder frequentieruimte beschikbaar voor draadloze microfoons. Agentschap Telecom heeft laten onderzoeken of digitalisering kan bijdragen aan een efficiënter gebruik van het spectrum.
Digitalisering draadloze microfoons
Conclusie

Een van de conclusies uit het onderzoek is dat efficiënter spectrumgebruik vooral bereikt kan worden door apparatuur in te zetten met een hoge kwaliteit. Analoge microfoons van zeer hoge kwaliteit zijn qua spectrumgebruik even efficiënt als digitale microfoons van hoge kwaliteit.

Ontwikkelingen op het gebied van digitale breedbandsystemen zoals Wireless Multichannel Audio Systems (WMAS) kunnen in de toekomst mogelijk wel leiden tot efficiënter spectrumgebruik.