Rapport Handelingsperspectief voor huishoudens bij uitval van telecomdiensten door stroomstoring

Onderzoek Stratix / november 2017. Rapport over de handelingsmogelijkheden van huishoudens bij stroomuitval. 

Handelingsperspectief bij stroomuitval
Aanleiding Jaarlijks hebben ongeveer 350.000 huishoudens te maken met een stroomstoring van meer dan twee uur. Televisie, vaste telefonie, internettoegang, en soms ook mobiele telefonie vallen dan uit. Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) heeft laten onderzoeken wat huishoudens kunnen doen bij uitval van telecom.
Conclusie

Stroomuitval is in Nederland zeldzaam. Langdurige uitval nog zeldzamer. Huishoudens houden weinig rekening met (de gevolgen van) stroomuitval. Ze investeren weinig om een stroomuitval of telecomuitval op te vangen. De overgrote meerderheid maakt de afweging dat een beperkte voorbereiding voldoende is. Bewust en onbewust hebben veel consumenten al wel een aantal beheersmaatregelen actief die de gevolgen van stroom- en telecomuitval beperken.