Internationale telecomwereld test ook komende jaren mobiel 5G netwerk in Noord-Groningen

Sinds 2016 vinden in Groningen experimenten plaats met 5G. Dat gebeurt onder de noemer 5Groningen. Daarin werken het bedrijfsleven, non-profit instellingen en Agentschap Telecom samen aan de ontwikkeling van 5G in Nederland.  Alle betrokken partijen hebben nu besloten die samenwerking te verlengen tot 2020. Daardoor kunnen de technische testen en pilotstudies naar de praktische toepasbaarheid van de nieuwste generatie mobiele netwerken voortgezet worden.

Doel van de pilots is praktische toepassingen voor 5G te ontwikkelen. Daartoe vinden er experimenten plaats in de sectoren verkeer en logistiek, zorg, leefomgeving, energie en landbouw. Zo zijn er experimenten uitgevoerd met 5G en zelfrijdende bussen, sensoren om via 5G realtime aardtrillingen te registreren en drones die via 5G de kwaliteit van landbouwgewassen uit kunnen lezen. Ook waren er al pilots in de gezondheidszorg waarbij artsen van een brandwondencentrum via streaming video geassisteerd werden door specialisten vanuit het ziekenhuis. Groningen is de enige plaats in Nederland en Europa waar testen met 5G in een ruraal gebied plaatsvinden. Opgedane inzichten en nieuwe technieken zullen later in heel het land uitgerold kunnen worden. 

5Groningen is een initiatief van Economic Board Groningen (EBG), samen met KPN, Huawei, Vodafone, Ericsson, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, SURF, Agentschap Telecom en TNO. Doel is om de economie van het aardbevingsgebied te versterken en nuttige toepassingen  voor 5G te ontwikkelen.