GNSS-repeaters

Repeaters voor GNSS (Global Navigation Satellite Systems) zijn installaties die het signaal van GPS, Galileo of andere satellietnavigatiesystemen ontvangen en opnieuw uitzenden. Voor het frequentiegebruik van GNSS- of GPS-repeaters hebt u een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Voor een vergunning komen alleen instanties in aanmerking die vitale overheidstaken verrichten, zoals politie, brandweer en defensie. En verder de gebruiker die GNSS-toepassingen ontwerpt, test, inbouwt of onderhoudt. Dit is vastgelegd in het Nationaal Frequentieplan.

Alleen voor inpandig gebruik

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) verleent alleen vergunningen voor inpandig gebruik van GNSS-repeaters. Aanvragen voor mobiel gebruik van GNSS-repeaters worden afgewezen. Een vergunning vraagt u aan met het aanvraagformulier

Waarom vergunningsplicht?

U heeft een vergunning nodig omdat een repeater storing kan veroorzaken op GNSS-ontvangers. Omdat het GNSS-signaal voor veel vitale systemen wordt gebruikt, is het van groot publiek belang storing te voorkomen. Door de vergunningverlening houdt de RDI zicht op het aantal gebruikte GNSS-repeaters en de opstelplaatsen. Zo kan het bij storingen snel optreden. Bij mobiel gebruik is dit niet mogelijk, vandaar dat alleen vast opgestelde inpandige GNSS-repeaters voor een vergunning in aanmerking komen.

Tarieven

Bekijk de vergunningstarieven voor GNSS-repeaters.