Vergunning voor draadloze microfoons in kanaal 38

Als vergunningvrije banden aantoonbaar onvoldoende frequentieruimte bieden, bestaat de mogelijkheid een vergunning aan te vragen voor draadloze microfoons in het frequentiebereik 608-614 MHz (deel van kanaal 38).

Voorwaarden voor gebruik van kanaal 38

Omdat kanaal 38 primair gebruikt wordt voor astronomische waarnemingen, gelden voor deze vergunningen de volgende beperkende voorwaarden:

  • Voor het frequentiegebruik in kanaal 38 is een vergunning nodig;
  • Vergunningen worden alleen verstrekt voor de duur van een evenement als kan worden aangetoond dat er onvoldoende frequentieruimte beschikbaar is in de vergunningvrije frequentiebanden;
  • In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland wordt een vergunning alleen verstrekt wanneer het gebruik niet conflicteert met geplande radio-astronomische waarnemingen;
  • U moet de vergunningaanvraag uiterlijk 10 werkdagen voor gebruik bij ons indienen;
  • Er wordt maximaal één vergunning verleend. Bij meerdere aanvragen wordt de vergunning verleend aan de eerste aanvrager op basis van volgorde van binnenkomst.