Aanvraagformulier vergunning frequentieruimte voor evenementen en live-uitzendingen

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor exclusief frequentiegebruik bij evenementen of live-uitzendingen, voor drones en voor het LSA-boekingssysteem. Stuur uw aanvraag zo snel mogelijk, liefst tien werkdagen voor het evenement naar de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI).

Invullen van het formulier voor het LSA-boekingssysteem

U kunt dit formulier gebruiken voor het aanvragen van een jaarvergunning voor mobiele videoverbindingen. Houd dan rekening met het volgende:

  • In plaats van 'evenement' kunt u dan 'frequentiegebruik' lezen
  • Vraag 1.2  kunt u beantwoorden met 1 jaar
  • Vraag 1.3 en 1.4 kunt u beantwoorden met ‘diverse’
  • Vraag 6 kunt u beantwoorden met ‘mobiele videoverbindingen’.