Noodradiobakens: regels voor gebruik en registratie

Noodradiobakens of noodzenders (EPIRB en PLB) mag u alleen in noodsituaties gebruiken. Hulporganisaties en schepen in de directe omgeving kunnen u dan helpen. Voor een EPIRB heeft u minimaal een Marcom-B-certificaat nodig. U moet zowel een EPIRB als een PLB bij ons aanmelden.

EPIRB

EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) geeft bij nood de positie van uw schip aan.

Registratie verplicht

U moet uw EPIRB bij ons registreren. Na registratie krijgt u een MMSI-nummer toegewezen voor programmering in uw EPIRB. Uw leverancier kan dit voor u doen. Wij geven de gegevens door aan de internationale hulporganisaties, via de Nederlandse Kustwacht.

Certificaat verplicht

Voor gebruik van een EPIRB is een bedieningscertificaat verplicht. Het Beperkt certificaat Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-B) is minimaal vereist.

PLB

Een PLB (Personal Locator Beacon) is een persoonlijk noodradiobaken en kunt u zowel op land als op het water gebruiken.

Vergunning verplicht

Voor het gebruik van een PLB heeft u een vergunning nodig. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Wij geven alleen een vergunning af voor PLB’s met de Nederlandse landencode (244, 245 of 246).

Geen bedieningscertificaat verplicht

Voor een PLB hoeft u in Nederland geen bedieningscertificaat te hebben. Gebruik een PLB alleen in noodsituaties. Zo voorkomt u onbedoelde alarmering en onnodige zoekacties. 

Gegevens programmeren en doorgeven voor noodsituaties

Programmeren van de persoonlijke identificatiecode en bereikbaarheidsgegevens kan uw leverancier voor u doen. Wij geven de gegevens door aan de internationale hulporganisaties en Kustwacht.

Onnodig alarm veroorzaakt: melden

Heeft u onnodig een alarmering veroorzaakt, waarschuw dan onmiddellijk een Kustwachtcentrum. Dit voorkomt onnodige zoekacties en hoge kosten.

Niet meer gebruikte apparaten: naar leverancier

Een afgedankte EPIRB of PLB levert u in bij uw leverancier. Deze zorgt voor ontmanteling ervan.

CE-markering verplicht

In Nederland zijn alleen de apparaten toegestaan die aan de Europese richtlijnen voldoen. U herkent dit aan de CE-markering op het apparaat.