Examen en bedieningscertificaten voor radioapparatuur op het water

Als u gebruik wilt maken van een marifoon of andere maritieme zendapparatuur, doet u examen bij het CBR. Daarna vraagt u bij ons uw bedieningscertificaat aan. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier bedieningscertificaat. Wij behandelen uw aanvraag op basis van de examenresultaten die het CBR aan ons verstrekt.

Basiscertificaat marifonie, Marcom-A en Marcom-B

U kunt 3 soorten bedieningscertificaten aanvragen:

  • Het Basiscertificaat Marifonie is bedoeld voor het gebruik van maritieme frequentieruimte op vooral de binnenwateren.
  • Het Beperkt Certificaat Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-B) is bedoeld voor het gebruik van maritieme frequentieruimte op de binnenwateren en vooral de kustwateren.
  • Het Algemeen Certificaat Maritieme Radiocommunicatie (Marcom-A) is bedoeld voor gebruik van frequentieruimte op zee.

Overzicht maritieme certificaten

Overzicht maritieme certificaten In dit overzicht ziet u welk type apparatuur u met welk certificaat mag gebruiken.
BasiscertificaatMARCOM BMARCOM A
Marifoon laag vermogen en binnenvaart marifoon (automatische vermogensreductie)XXX
Marifoon laag en hoog vermogen handmatig schakelbaarXX
Combi-marifoonUitsluitend op de binnenvaart modus (ATIS geactiveerd en DSC geblokkeerd) XX
DSC Klasse CXXX
DSC alle andere klassenXX
MF- en HF-apparatuurX
Portofoon beroepsbinnenvaart kanalen 15 en 17XXX
Portofoon GMDSS  XX
VHF portofoonXXX
Satelliet EPIRB 406 MHz en 1.6 GHzXX
Satelliet apparatuur indien voorzien van alarmeringsmogelijkheden binnen het GMDSSAlleen VMS apparatuur XX
Brontabel als csv (609 bytes)

Er geldt geen maximale leeftijd voor certificaten. 

Examen voor certificaat maritiem

Het CBR neemt de theorie-examens af. Voor het praktijkexamen kunt u terecht bij  een door het CBR erkende opleider.

Bedieningscertificaat aanvragen

Vraag via het aanvraagformulier uw bedieningscertificaat aan. Voor een aanvraag geldt een verwerkingstermijn van 8 weken. 

Bedieningscertificaat kwijt: vervangend certificaat aanvragen

Bent u uw certificaat kwijt, dan kunt u digitaal of schriftelijk een nieuwe aanvragen. Stuur ons een mail met uw naam, adresgegevens en een kopie van een recente foto van uw gezicht. Er gelden eisen voor: maatvoering, fotokwaliteit en bestandstype.

Een nieuw bedieningscertificaat of een vervangend exemplaar kost in 2024 € 90,-.

Buitenlands bedieningscertificaat

Heeft u in het buitenland een maritiem certificaat behaald, zoals het Short Range Certificate (SRC)? En wilt u in Nederland maritieme zendapparatuur registreren? Stuur dan een e-mail naar ons, met in de bijlage een kopie van de voor- en achterkant van (het ondertekende) certificaat. Dat kan via ons e-mailadres info@rdi.nl of via de post. Stuur uw brief op naar de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, Postbus 450, 9700 AL Groningen. Wij kijken dan of uw examen voor het certificaat overeenkomt met de internationale exameneisen. Als dat zo is, wordt u opgenomen in ons systeem als certificaathouder en kunt u zelf de melding doen in het register.

Woont u in het buitenland? Dan moet u wel een binding met Nederland kunnen aantonen om melding te kunnen doen in het register.

Let op! Wij brengen € 90,- in rekening voor het erkennen van uw buitenlandse certificaat. Dit is een vergoeding voor het verwerken van uw verzoek, het beheren van het register en voor eventuele toezichtkosten.