Toetsingskader calamiteitenmelding

In deze nota is uitgewerkt hoe toezicht wordt gehouden als gebruik wordt gemaakt van de calamiteitenprocedure. Ook vindt u hier meer informatie wat onder calamiteit, persoonlijk letsel of grote schade wordt verstaan.