Elektriciteitsmeters, gasmeters en warmtemeters

Een hoger energieverbruik kan verschillende oorzaken hebben. Weet u niet waar het door komt, doorloop dan eerst het stappenplan van de netbeheerder. Dat geldt ook bij de levering van warmte. Vindt u geen duidelijke oorzaak en twijfelt u aan uw geregistreerde meterstanden, neem dan contact op met uw energieleverancier. Ook voor vragen over het vervangen van uw meter neemt u contact op met uw netbeheerder of warmteleverancier.

Uw energiemeter laten controleren

Uw energieleverancier kijkt samen met u naar de mogelijke oorzaken van uw hoge of lage energierekening. Wordt er geen administratieve oorzaak gevonden dan kunt u de meter laten onderzoeken. Dit vraagt u bij uw meterbeheerder aan. Uw meterbeheerder is uw netbeheerder of uw warmteleverancier.

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat stoorsignalen de registratie door elektriciteitsmeters kunnen beïnvloeden Deze stoorsignalen kunnen ontstaan door verkeerd gebruikte, slechte of defecte apparatuur. Het kan zijn dat andere apparaten dan niet meer goed werken. Uw netbeheerder is alert op deze mogelijke beïnvloeding. De netbeheerder meet de stoorsignalen en stelt de afwijking van de meter vast.

Komt u er samen met uw energieleverancier en netbeheerder niet uit, vul dan het meldingsformulier in. Wij voeren geen controlemetingen aan elektriciteitsmeters uit.

Controle van energiemeters

Energiemeters, zoals elektriciteitsmeters, gasmeters en warmtemeters moeten voor zowel de energieleverancier als voor u betrouwbaar werken. Zo betaalt u niet te veel of te weinig. De eigenaren van de meters zoals netbeheerders controleren via steekproeven of de meters goed werken. Wij zien toe op de uitvoering van deze controles. Ook meters die in laadpalen of in een recreatiepark gebruikt worden voor het verrekenen van energie, moeten aan de eisen van de Metrologiewet voldoen.

Beheert u laadpalen of beheert u bijvoorbeeld een recreatiepark? Dan is het uw verantwoordelijkheid dat de meters aan de eisen blijven voldoen. Dit doet u door bijvoorbeeld:

  • een systeem van steekproefsgewijze controles in te (laten) richten. U kunt dit systeem door ons laten beoordelen.
  • u aan te sluiten bij een bestaand (door de RDI geaccepteerd) systeem. In de markt zijn professionele partijen actief die hierbij kunnen ondersteunen.

Bij ons toezicht houden wij rekening met de resultaten van de door ons geaccepteerde kwaliteitssystemen. Fysieke controles zijn dan vaak niet nodig.

Afgekeurde energiemeters

De metereigenaar neemt contact met u op om de afgekeurde meter te wisselen. Bekijk een overzicht van de afgekeurde gas-, elektriciteits- of warmtemeters. Lees ook de informatie over het (af)keuren en vervangen van de oude meter. De netbeheerder of warmteleverancier moet de afgekeurde meters binnen anderhalf jaar vervangen door goed werkende meters.

Formulier netbeheerders en meetverantwoordelijken

U bent netbeheerder of meetverantwoordelijke en u komt een gas- of elektriciteitsmeter tegen die aan de eisen van de wet voldoet, maar die toch een risico vormt voor bijvoorbeeld de gezondheid of de veiligheid. Of u ziet een meter die niet voldoet aan de Metrologiewet. Dan meldt u dit via het formulier Melden risico gas- of elektriciteitsmeter.

Doet u een melding dan neemt een medewerker van de RDI contact met u op. De medewerker spreekt de melding met u door. We gaan na of er een (structureel) probleem is. Dit kan betekenen dat met meerdere toezichthouders overleg wordt gevoerd en dat u door een medewerker van een andere toezichthouder kan worden benaderd.