Slimme meter blijkt bij controlemeting betrouwbaar

Uit een controlemeting op vrijdag 17 maart blijkt dat de slimme meter correct functioneert en dus betrouwbaar is. De controlemeting is uitgevoerd door netbeheerder Liander. Agentschap Telecom was als toezichthouder bij de controlemeting betrokken.

De controlemeting vond plaats bij een consument die haar meter niet vertrouwde. Eerder beschikte deze consument over een mechanische meter. Deze werd in 2013 afgekeurd door de netbeheerder omdat er bij desbetreffende modellen mechanische slijtage van het magnetisch onderlager was geconstateerd. Hierdoor registreerde een groot aantal van deze meters het verbruik niet goed. Dat gaf een verkeerd beeld van het werkelijke gebruik.  

De mechanische meter werd daarom vervangen door een ‘slimme meter’ uit 2015. Het model voldoet aan alle geldende eisen. Bovendien is het model in 2016 onderzocht in de contra-expertise die VSL, het nationale meetinstituut, uitvoerde nadat de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Twente werden gepresenteerd. Ook daarbij bleek het apparaat correct te werken: zelfs bij de meest extreme belasting bleef de meter binnen de toegestane marges functioneren.

Ook bij het onderzoek dat de netbeheerder in de woning van de consument en onder toezicht van Agentschap Telecom uitvoerde, bleek dat het apparaat goed werkte. De slimme meter registreert het verbruik correct. Slijtage van de oude mechanische meter had geleid tot een verkeerd beeld van het werkelijke verbruik.  

Sluipverbruik

Uit het onderzoek bleek bovendien dat er in de woning sprake was van ‘sluipverbruik’ van zo’n 400 Watt. Sluipverbruik, of ‘lekkende elektriciteit’ is het verbruik van elektriciteit van apparaten die niet volledig afgesloten zijn of ‘stand by’ staan. Bekende sluipverbruikers zijn opladers van mobiele telefoons, koffiemachines, vloerverwarming, printers en andere randapparatuur bij computers. Een sluipverbruik van 400 Watt kan leiden tot een extra verbruik van 3500 kWh per jaar. Toename van het aantal elektrische apparaten per huishouden kan leiden tot een toename van het sluipverbruik.

Het vervolg

De netbeheerder heeft een tweede ‘slimme meter’ in de woning geïnstalleerd. Deze is in serie met de al aanwezige slimme meter geplaatst. Het verbruik dat beide meters registreren zal met elkaar worden vergeleken. Naar verwachting zijn de resultaten vrijdag 31 maart bekend. De extra meter is geplaatst om te checken of ook over een langere periode dezelfde conclusie kan worden getrokken.

Update 31 maart 2017:
Uit de resultaten van de tweede slimme meter blijkt dat de beide meters hetzelfde verbruik registreren.