Onderzoek storingsproblematiek en cyberveiligheid omvormers voor zonnepanelen

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur startte in 2021 een onderzoek om te kijken of de omvormers van zonnepaneelinstallaties wel voldoen aan de wettelijke eisen. Het onderzoek richtte zich zowel op de mogelijkheid dat ze storing op andere toepassingen veroorzaken, als op de cyberveiligheid.

Storingsproblematiek en cyberveiligheid omvormers voor zonnepanelen
Aanleiding

Gebruik maken van zonne-energie is goed voor het klimaat. De afgelopen jaren is hierdoor het aantal zonnepaneelinstallaties in Nederland explosief toegenomen. In de afgelopen jaren zag de RDI het aantal meldingen van storing door zonnepaneelinstallaties toenemen. Deze toename hangt vermoedelijk samen met het stijgende aantal zonnepaneelinstallaties. De storingen bleken voort te komen uit onjuiste installatie, storende omvormers of storende randapparatuur.

Een veilig verbonden en tegelijkertijd duurzaam Nederland is essentieel voor een toekomstbestendige samenleving. Daarbij is het belangrijk dat producten die bijdragen aan verduurzaming, voldoen aan de wettelijke eisen. Producten die aan de wettelijke eisen voldoen, veroorzaken namelijk geen storing. De RDI wil dat de energietransitie slaagt, maar ook dat de benodigde apparatuur veilig en betrouwbaar is.

Conclusie

Het onderzoek laat zien dat geen enkele onderzochte omvormer aan alle eisen voldoet. Vijf van de negen omvormers blijken storing te kunnen veroorzaken. Alledaagse toepassingen, zoals radio of draadloze tags om deuren te openen, kunnen er last van hebben en mogelijk minder goed of niet functioneren. Zelfs de lucht- en scheepvaart kan er hinder van ondervinden.

De testen op cyberveiligheid wezen uit dat geen van de negen onderzochte omvormers voldeed aan de gebruikte norm. Hierdoor zijn zonnepaneelinstallaties bijvoorbeeld eenvoudig te hacken en kunnen deze daarna worden uitgeschakeld of worden deze ingezet voor DDoS-aanvallen. Of kunnen persoons- en gebruiksgegevens worden onderschept.

Geen van de onderzochte producten voldeed aan de administratieve eisen. Deze eisen moeten er onder andere voor zorgen dat fabrikanten van tevoren toetsen of producten voldoen aan de eisen, dat producten traceerbaar zijn en gebruikers de informatie hebben om een product correct te gebruiken.

Heeft u nog vragen?

Lees dan ook eens de veelgestelde vragen en antwoorden n.a.v. bovenstaand onderzoek.