Merendeel ledlampen voldoet aan technische eisen

Om te testen in hoeverre ledverlichting storing kan veroorzaken op andere apparaten, onderzocht Agentschap Telecom 44 ledlampen. In totaal scoorden 41 van de 44 (93%) lampen een goed resultaat. Slechts 3 ledlampen voldeden niet aan de technische Europese eisen.

Dit resultaat is een verbetering ten opzichte van 2014, toen uit een vergelijkbaar onderzoek bleek dat 20%  van de onderzochte ledlampen niet aan de eisen voldeden.

Ledlampen moeten voldoen aan de EMC-richtlijn. Deze schrijft voor dat apparatuur niet stoort, voldoende ongevoelig is voor verstoring en geen gevaar vormt voor de veiligheid en gezondheid. Fabrikanten en importeurs moeten in een verklaring van overeenstemming kunnen laten zien dat hun product aan die voorwaarden voldoet. Uit het onderzoek bleek dat dit nog lang niet altijd het geval was. In 32% van de gevallen bleken fabrikanten niet aan deze ‘administratieve eis’ te voldoen.