Rapport project LED lampen 2018

Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) onderzocht in 2018 (met doorloop in 2019) ledlampen van fabrikanten, importeurs en distribiteurs in Nederland.

Project LED lampen 2018
Aanleiding Een ledlamp die niet voldoet aan de eisen uit de EMC-richtlijn kan storen. Omdat het gebruik van ledlampen in Nederlandse huishoudens toeneemt, onderzocht Agentschap Telecom 44 lampen.

Conclusie

41 van de 44 onderzochte lampen voldoen aan de technische Europese eisen. Drie lampen voldeden niet aan deze eisen en kunnen storing veroorzaken op andere apparaten.