Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

De Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software biedt een samenhangend pakket aan maatregelen om onveiligheden in hard- en software te voorkomen, kwetsbaarheden te detecteren, en om de gevolgen daarvan te mitigeren.