Jaarbericht 2023: Netwerksamenwerking in een digitale infrastructuur

In dit jaarbericht blikken we terug op het jaar 2023 en onze inzet ten behoeve van een veilig verbonden Nederland. Dit was ons eerste jaar in een nieuw jasje: de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, de RDI. Een naam die beter past bij onze groei in taken in deze snel digitaliserende samenleving. Daarnaast is 2023 voor de RDI ook een jaar van transitie voor de interne structuur, om nog beter in onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen voorzien.

We zijn een groeiende organisatie, met de komst van veel nieuwe nationale maar ook internationale wet- en regelgeving. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, cyberveiligheid en kunstmatige intelligentie vinden plaats in de volle breedte van de economie en samenleving en ze doorsnijden bestaande (overheids)structuren. Dat maakt dat de digitale transitie, in aanvulling op het reguliere sectorale werk, vraagt om een netwerksamenwerking over en door de traditionele sectoren heen. Deze samenwerking stelt het toezicht in staat om zowel de kansen als risico's van de digitale transitie in de volle breedte het hoofd te bieden.

Als RDI streven we naar een krachtige netwerksamenwerking die de doeltreffendheid en efficiëntie van toezicht in de digitale transitie vergroot. Dit doen we door expertise te delen en innovatie te bevorderen, bijvoorbeeld met behulp van onze Internet of Things (IoT)- en Artificiele Intelligentie (AI)-labs.

In dit jaarbericht vormt samenwerking de rode draad, naast onze resultaten voor het jaar 2023. In de komende jaren blijven we daar vol op inzetten. Deze inzet ten aanzien van de digitale infrastructuur hebben we rondom drie thema’s georganiseerd: de beschikbaarheid van de benodigde infrastructuur, de veilige en betrouwbare werking van netwerken en diensten en de goede en veilige werking van apparaten. Dit zijn de thema's waar de directies van de RDI zich voor inzetten. Zo werken we thematisch en multidisciplinair samen aan onze maatschappelijke opgave: een veilig verbonden Nederland.