Aanvraagformulier voor laagvermogen middengolfzenders

Formulier waarmee u een vergunning kunt aanvragen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) voor laagvermogen middengolf. Stuur met het aanvraagformulier ook een kopie van een geldige toestemming (het algehele besluit) van het Commissariaat voor de Media op naam van de aanvrager mee. Dit geldt ook als u een vergunning aanvraagt voor 1 watt.