Frequentieveiling 3,5 GHz band

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur verdeelt via een veiling vergunningen voor het gebruik van 3,5 GHz frequenties voor openbare mobiele communicatie.

Deze veiling wordt uitgevoerd op basis van regelgeving die specifiek voor deze verdeling is opgesteld: de Veilingregeling en het Bekendmakingsbesluit (inclusief ontwerpvergunningen).

  1. Veilingregeling
    In de veilingregeling staat welke regels gelden bij deelname aan de veiling, hoe en wanneer marktpartijen zich kunnen inschrijven, hoe het veilingmodel werkt en welke startprijzen worden gehanteerd.

  2. Bekendmakingsbesluit
    Het bekendmakingsbesluit kondigt aan dat er een veiling plaatsvindt van de 3,5 GHz-vergunningen. Bij dit besluit zijn de betreffende vergunningen en een toelichting daarop als bijlagen opgenomen.

Er zijn in totaal 15 vergunningen beschikbaar. De vergunningen worden geveild in:

  • 3 vergunningen van 60 MHz in het eerste deel van de primaire fase van de veiling;
  • 12 vergunningen van 10 MHz in het tweede deel van de primaire fase van de veiling.

Blijkt tijdens het eerste deel van de primaire fase van de veiling dat er voor één of meerdere vergunningen van 60 MHz geen belangstelling is dan wordt de frequentieruimte van deze vergunningen toegevoegd aan het tweede deel van de primaire fase van de veiling. De frequentieruimte wordt dan verdeeld in vergunningen van 10 MHz. In dat geval komen er dus 6 vergunningen per niet verdeelde 60 MHz-vergunning extra beschikbaar. Deze worden dan samen met de overige 12 vergunningen van 10 MHz geveild.

Alle vergunningen zijn geldig tot en met 31 december 2040.

Wilt u meer weten over het beleid op basis waarvan de verdeling van de frequenties voor mobiele communicatie wordt uitgevoerd? Lees dan de Nota Mobiele Communicatie 2019.