Inventarisatiematrix digitale continuïteit

De inventarisatiematrix digitale continuïteit helpt om op een gestructureerde manier de afhankelijkheid van ICT-middelen en diensten binnen bedrijfsprocessen te koppelen aan mogelijke kwetsbaarheden. De matrix is een instrument dat hoort bij ons vijfstappenplan.

De inventarisatiematrix digitale continuïteit is vrij te gebruiken. De inventarisatiemethodiek is geïnspireerd op Europese (ENISA) documentatie: 

Deze handleiding kunt u gebruiken bij het invullen van de inventarisatiematrix. Gebruikt u de matrix in uw (advies)documentatie? Bij de bronvermelding kunt u de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) vermelden.

De matrix is een instrument en hoort bij stap 2 ‘ken afhankelijkheden’ van het vijfstappenplan digitale continuïteit. Met behulp van deze matrix inventariseert u kwetsbaarheden. De uitslag hiervan is de basis om naar stap 3 van het stappenplan te gaan 'onderzoek risico’s'.