Verslag Opstap naar weerbaarheid 2022

Op donderdag 10 november 2022 was het symposium ‘Opstap naar Weerbaarheid’ van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom). Thema van dit vijfde symposium was ‘Herstelvermogen: voorbereid op een digitale nachtmerrie’. In vier verschillende webinars gingen deskundigen van binnen en buiten onze organisatie in op het thema.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan deskundigen van binnen en buiten Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) in op het herstelvermogen bij ICT-incidenten. Welke maatregelen moet je nemen om na een incident snel weer te herstellen? Hoe zorg je ervoor dat de bedrijfscontinuïteit niet of zo min mogelijk verstoord wordt? Het zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die aan de orde komen.

Hieronder kunt u de vier verschillende webinars terugkijken.