Verslag Opstap naar weerbaarheid 2020

Bekijk het beeldverslag van het online symposium, vragen die tijdens het symposium aan bod kwamen en de uitkomsten van de digitale ronde tafels.

Digitale afhankelijkheid in ketens

Het online symposium ‘Opstap naar weerbaarheid’ stond dit jaar geheel in het teken van digitale kansen en risico’s in de keten. Wat betekent onderlinge digitale afhankelijkheid voor je bedrijfscontinuïteit? De keten van de glastuinbouw fungeerde als voorbeeld om van te leren. Met dank aan de actieve inbreng van de kijkers en Michel van Eeten, hoogleraar internetveiligheid aan de Universiteit (TU) Delft, André van der Linden van Royal FloraHolland, Erik Persoon van Forever Plants, Michiel Steltman van DINL en Angeline van Dijk, inspecteur-generaal van Agentschap Telecom.

Bekijk hier de integrale video van het online symposium Opstap naar weerbaarheid 2020.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van het symposium.

Hoe goed bent u voorbereid op uitval?

Iedereen wordt een keer geraakt door
óf een verstoring óf een cyberaanval.

Elke dag zijn er in Nederland tienduizenden verstoringen.

Per definitie kun je nooit compleet zekerheid hebben over het feit dat je in control bent. Dat alle problemen en alle knelpunten zijn opgelost.

Je weet zeker dat er weer nieuwe risico's zijn door oefenen dat er weer nieuwe knelpunten zijn, nieuwe zaken die je niet hebt voorzien. Die je continu moet blijven opsporen en continu moet blijven verbeteren.

In de poll bleek dat 30 procent van de mensen aangaf dat ze het nog onvoldoende hadden geregeld.

Ondernemers weten per definitie één ding zeker: Ik ben met iets onzekers bezig, want daarom ben ik ondernemer geworden want dat vond ik zo leuk.

Waar ik heel blij mee ben, is dit initiatief. Ik bedoel, want het gaat heel veel om bewustzijn creëren.

Heel veel van de IT-leveranciers in Nederland hebben nooit security gedaan. Ik denk wel dat we daar iets te winnen hebben nog. Dat je bijvoorbeeld, dat het normaal wordt dat die bedrijven aan pentests of aan red teaming een soort gefingeerde aanvallen, dat ze daaraan meewerken. Dan kun je ook onafhankelijk kijken. Oké, dit bedrijf zegt tegen mij dat ze dit op orde hebben. En kijk eens even, een onafhankelijk securitybedrijf heeft dat doorgelicht en die zeggen: Ja, dit is netjes geregeld.

Wij liggen er wakker van dat er heel veel verantwoordelijkheid dieper die keten in wordt geschoven. Naar jullie toe? Ja, naar de sector toe wordt geschoven. Heel veel aandacht voor die diepere structuren. Terwijl de feitelijke kwetsbaarheden veel meer zitten zoals André dat net al aangaf, bij bedrijven in die keten. In de manier waarop de samenhang van software, bedrijven en verbindingen hoe die structuren functioneren.

Ik denk dat we steeds meer naar een situatie toegaan dat die aanbieders medeverantwoordelijk worden voor die schade. Ik denk ook dat dat heel gezond is.

Betrouwbaarheid en vertrouwen kun je leveren door aan de voorkant te standaardiseren, door te certificeren. Nou, we staan nog maar in de kinderschoenen, hè? Als ik zie, de ontwikkelingen op het gebied van 'internet of things', digitale transitie, waar we in zitten met elkaar. Ja, dat is een vraagstuk van ons allemaal.

Reactie online vragen

Niet alle vragen en opmerkingen in de chat konden in de studio worden besproken. De volgende vragen en antwoorden op de pagina Reactie op de online opmerkingen tijdens Opstap naar weerbaarheid 2020 geven een aanvulling daarop. De antwoorden zijn geformuleerd door Agentschap Telecom.

Digitale ronde tafels

Hoe ga je om met het risico op uitval van digitale systemen binnen ketens van leveranciers en gebruikers? Bekijk een overzicht van de vijf interessantste inzichten uit de gesprekken.

Agentschap Telecom: wees bewust van afhankelijkheid telecommunicatie en IT

Kwetsbaarheden en digitale transitie

De digitale transitie van de maatschappij zit in een stroomversnelling. 5G, Internet of Things en Artificial Intelligence veranderen hoe we als organisaties met elkaar omgaan en hoe we processen vormgeven en beveiligen. Ook de coronacrisis dwingt ons na te denken over andere manieren van samenwerken. Bedrijven en instellingen vormen digitale ketens om samenwerking tussen processen en personen te optimaliseren.

Praktische tools

Agentschap Telecom draagt bij aan de bewustwording van de groeiende afhankelijkheid van telecommunicatie & IT en nieuwe en onbekende kwetsbaarheden. Op onze pagina Telekwetsbaarheid staan praktische tips en tools voor management van bedrijfscontinuïteit.