Checklist maatregelen bij uitval telecom

Welke maatregelen kan uw organisatie van te voren treffen om de schade bij uitval van telecom zoveel mogelijk te beperken?

Infographic maatregelen