Service-level agreement telecommunicatie

Je krijgt ermee te maken als je een telecomdienst afneemt, zoals een internetabonnement: de service-level agreement (SLA). Een SLA is een juridische overeenkomst tussen een aanbieder en een afnemer van -in dit geval- telecomdiensten. Naast de beschrijving van de te leveren diensten worden ook de overeengekomen kwaliteitsniveaus (service level) van de te leveren diensten (services) beschreven. Het is belangrijk dat een SLA een win-win relatie vertegenwoordigt. Met andere woorden: beide partijen moeten zich met de overeengekomen afspraken volkomen kunnen verzoenen.