Aftappen van gegevens

U zorgt ervoor dat de overheid uw telecommunicatienetwerken of - diensten kan aftappen. Met dit bevoegd aftappen kan de overheid telecommunicatieverkeer beluisteren of opnemen. Daarvoor bouwt u in uw netwerk voorzieningen in. 

Wanneer het Openbaar Ministerie (OM) of inlichtingendiensten u om medewerking vragen, dan heeft u uw systeem zo ingericht, dat het OM of inlichtingendiensten de communicatie van één van uw klanten kan aftappen. Daarnaast kunnen administratieve gegevens van uw klant worden opgevraagd, zoals NAW-gegevens of bankrekeningnummer.

De getapte informatie levert u aan de afdeling Interceptie en Sensing (I&S) van de Landelijke Eenheid van de Politie. Dit doet u via een beveiligde verbinding. De afdeling I&S fungeert als loket voor de regiokorpsen in Nederland en zorgt ervoor dat de getapte informatie bij het juiste korps terechtkomt. Misschie bent u zelf niet in staat om een aftapvoorziening in te richten. Sluit dan een overeenkomst met uw netwerk- of dienstenleverancier, en laat uw aftapverplichting uitvoeren door deze leverancier.

In onderstaande aftapprotocollen vindt u terug hoe u kunt voldoen.

CIOT

Ook sluit u zich aan op het informatiesysteem van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT). Bij het CIOT levert u elke 24 uur een actueel digitaal bestand aan met gegevens van uw abonnees die horen bij IP-adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Samenwerking Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Telecommunicatienetwerken en -diensten worden technisch steeds complexer. Slimme samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk. Daarom werkt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) als toezichthouder samen met een instantie als het NFI. Zij ondersteunt de RDI met technische kennis. De ondersteuning richt zich vooral op de technische controle van eisen waaraan u als aanbieder moet voldoen. Dit gebeurt deels op afstand en deels op locatie.