Protocol (Engelstalig) over ETSI-IP handover interface

Aftapprotocol waarin staat hoe u kunt voldoen aan de eisen voor aftappen van telecomgegevens. Het document is Engelstalig. Wilt u informatie in het Nederlands, neem contact met ons op.