Elektriciteitsmeters gevoelig voor stoorsignalen

Elektriciteitsmeters kunnen onjuist meten als gevolg van stoorsignalen. Dat meldt Netbeheer Nederland (NBNL) naar aanleiding van nationaal en internationaal onderzoek. Agentschap Telecom wil dat netbeheerders maatregelen nemen. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun elektriciteitsmeters juist meten.

Agentschap Telecom wil als toezichthouder volledige inzage in de klachten die netbeheerders ontvangen over mogelijk onjuiste metingen van elektriciteitsmeters. Ook wil het agentschap inzage in de afhandeling daarvan. Mogelijke gevallen van beïnvloeding van de meter moeten worden gedetecteerd en onjuist functionerende meters moeten worden vervangen. Agentschap Telecom wil bovendien dat alle nog te plaatsen elektriciteitsmeters voldoende bestand zijn tegen stoorsignalen. Netbeheerders moeten ze daarom uitvoerig testen voor installatie. Agentschap Telecom zal zich in internationaal verband sterk maken voor aanscherping van de bestaande normen. 

Stoorsignalen

Stoorsignalen zijn afwijkende energiestromen in het elektriciteitsnet. Stoorsignalen kunnen ontstaan door onjuist gebruikte, ondeugdelijke of defecte apparatuur. Ze kunnen ertoe leiden dat andere apparaten niet meer goed functioneren. In 2018 bleek een bepaald type vijverpomp stoorsignalen te veroorzaken. Op last van Agentschap Telecom is dat apparaat toen van de markt gehaald. Ook nu zal Agentschap Telecom onderzoek doen naar de bron of bronnen van de verstoringen.

Agentschap Telecom adviseert consumenten goed te letten op de kwaliteit en het juiste gebruik van hun huishoudelijke apparatuur: let op de aanwezigheid van de CE-markering en gebruik elektrische apparatuur uitsluitend voor het doel waarvoor ze gemaakt is.