CE-markering

Met een CE-markering geeft de fabrikant van een product aan dat het voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Zo wordt jouw veiligheid als consument gewaarborgd. Het product is dan namelijk storingsvrij en (cyber)veilig.

De CE-markering moet verplicht op de apparatuur staan. In de meeste gevallen vind je de CE-markering op de achter-/ of onderkant van het apparaat. We zien ook apparaten waarbij de CE-markering op de zijkant is geplaatst. Bekijk je apparaat dus goed!

Herken de (on)juiste CE-markering

De CE-markering staat dus op het apparaat (en vaak op de verpakking) en ziet er zo uit:

Beeldmerk van CE markering

Er zijn ook markeringen die op de CE-markering lijken, maar het toch niet zijn. Zie de verschillen:

Het verschil tussen de beide CE-markering iconen

Het verschil tussen de twee logo’s is klein (links in bovenstaande plaatje is een onjuiste CE-markering weergegeven, rechts is de juiste), maar let op twee punten:

  • De letters CE in de weergegeven onjuiste CE-markering staan dichter op elkaar dan in de EU-variant.
  • De middelste streep van de ‘E’ in de onjuiste CE-markering is iets langer. Bij een juiste CE-markering is het middelste streepje van de ‘E’ korter dan het bovenste en onderste streepje.

Heeft jouw apparaat een juiste CE-markering, dan kun je het apparaat gebruiken. Hierbij is het wel belangrijk dat je de handleiding volgt voor installatie en gebruik.

Mijn apparaat heeft geen of een onjuiste CE-markering. Wat moet ik doen?

Dan raden wij af het apparaat te gebruiken. Je kunt er namelijk niet vanuit gaan dat de fabrikant alle stappen heeft genomen om jouw apparaat storingsvrij en veilig te maken. Hierdoor kun jijzelf (of jouw buren) last krijgen van storingen op apparaten in huis. En in het ergste geval stoor je nood- en hulpdiensten, zoals ambulance en politie.

Neem in het geval van een onjuiste CE-markering contact op met de verkoper van jouw apparaat. Vraag of je het product kunt retourneren en/of laten vervangen door een vergelijkbaar product met een juiste CE-markering. Wijs de verkoper op het feit dat het apparaat geen of een onjuiste CE-markering heeft. Dan kan de verkoper zelf ook actie ondernemen richting de importeur of fabrikant.

Je kunt het apparaat ook inleveren. Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het inleveren van oude en gebruikte huishoudelijke apparaten.

Op welke apparaten staat een CE-markering?

Alle elektrische en elektronische apparatuur moet een juiste CE-markering hebben. Dit zijn bijna alle apparaten die u in huis heeft. Denk aan modems, wifirouters, draadloze speakers en koptelefoons, babyfoons, slimme lampen en thermostaten en beveiligingscamera’s.

Hoe krijgen fabrikanten een CE-markering?

Fabrikanten die een apparaat hebben gemaakt en willen verkopen in de Europese Unie, voeren metingen en testen aan het apparaat uit. Hiermee onderzoeken fabrikanten of het apparaat storingsvrij en veilig is. Als uit de testen en metingen blijkt dat de apparatuur veilig en storingsvrij is, plaatst de fabrikant de CE-markering op het apparaat. Daarnaast voegt de fabrikant een handleiding bij het apparaat en stelt hij een EU-conformiteitsverklaring op. In deze verklaring staat dat de fabrikant alle nodige tests heeft uitgevoerd om het apparaat op de Europese markt te mogen aanbieden en verkopen. In Nederland moet een Nederlandse handleiding bijgevoegd zijn. Bekijk op de website van de RVO meer informatie over verplichtingen van fabrikanten voor de CE-markering.