De staat van het DAB+ radiolandschap in Nederland anno 2020

Agentschap Telecom zag in de afgelopen periode dat de netwerken voor digitale radio (DAB+) sterk in verandering zijn. Nieuwe DAB-lagen worden uitgegeven en oude DAB-lagen worden anders ingedeeld. Daarom hebben wij in 2020 onderzoek gedaan naar “de staat van het DAB+ landschap in Nederland anno 2020”.

Beeldvormend onderzoek

Het onderzoek is bedoeld om een overall beeld van het “DAB+ landschap” te vormen door het grofmazig te verkennen. Daarmee ontstaan impressies van de theoretische verzorging van de netwerken. Die zijn aangevuld met feitelijke meetgegevens.

Het onderzoek is niet bedoeld om allesomvattend te zijn en gedetailleerde feitelijke vaststellingen te doen. De onderzoeksbevindingen geven Agentschap Telecom ook géén aanleiding om nader onderzoek te doen naar de naleving van vergunningsvoorwaarden.

Bevindingen delen

Agentschap Telecom heeft de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met de vergunninghouders en zenderoperators via online presentaties en door het toesturen van het onderzoeksrapport.

Als onafhankelijk toezichthouder met een reflectieve functie heeft Agentschap Telecom haar bevindingen ook gedeeld met het ministerie van EZK. In twee signaleringsbrieven reflecteert Agentschap Telecom -mede vanuit reacties op de online presentaties- op het beleid voor omroepdistributie via DAB+. Er is baat bij duidelijkheid over de toekomstige beleidsrichting voor omroepdistributie en de relatie daarvan met binnenhuisontvangst van DAB+.

Wilt u de presentatie ontvangen? Stuur dan een mail naar info@agentschaptelecom.nl onder vermelding van ‘Presentatie DAB+ rapport’.