Lokale digitale radio

Meer dan 200 lokale publieke omroepen hebben een vergunning voor lokale digitale radio (DAB+).

Nederland is verdeeld in 57 geografische gebieden waaraan frequentieruimte is gekoppeld. Dit noemen we allotments. Per allotment zijn 18 vergunningen beschikbaar. U kunt de frequentieruimte vanaf 1 september 2024 in gebruik nemen. Een vergunning is geldig tot en met 31 augustus 2030.

Lokale publieke omroepen konden vanaf 12 december 2023 tot en met 6 februari 2024 een vergunning aanvragen. Als u voor meerdere gemeenten bent aangewezen en deze vallen geheel of gedeeltelijk binnen meerdere allotments dan kon u in elk van deze allotments één vergunning aanvragen.

Start consultatie aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 6

Op 19 maart 2024 is de consultatie gestart van de aanvraag- en veilingprocedure van digitale radio-omroep DAB+ laag 6. Het gaat om het bekendmakingsbesluit en de veilingregeling.

Voorbeelden van vergunningen

De algemene voorschriften zijn voor alle vergunningen hetzelfde. Alle 57 allotments hebben wel een aparte bijlage met technische parameters.

Samenwerkingsovereenkomst

In tegenstelling tot een FM-vergunning moet u bij DAB+ met de andere vergunninghouders in hetzelfde allotment samenwerken. Na de vergunningverlening aan de commerciële omroepen sturen we een overzicht van alle vergunninghouders in uw allotment. Vanaf dat moment moet u binnen 12 weken een samenwerkingsovereenkomst sluiten.