Toezicht op illegale uitzendingen

De ether is van iedereen. Niemand mag zich zomaar een deel daarvan toe-eigenen. Illegale uitzendingen verstoren de ontvangst van legale radiozenders en kunnen overlast veroorzaken. Lees wat de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) daartegen doet en wat mogelijke gevolgen zijn voor degenen die illegaal uitzenden.

Illegale uitzendingen

Bij illegale uitzendingen wordt zonder vergunning uitgezonden. Vaak gebeurt dat met hoge zendvermogens en grote mobiele zendinstallaties. Daarbij wordt veel overlast en schade veroorzaakt, waaronder milieuschade. Illegale zenders die in de antennemasten voor mobiele telefonie worden geplaatst, kunnen leiden tot uitval van telefoon- en data verkeer. Omdat Illegale uitzendingen de ontvangst van legale radiozenders verstoren, veroorzaken ze economische schade. Soms storen ze ook de ontvangst van radiozenders die bij calamiteiten een belangrijke rol vervullen of vitale frequentiebanden die zijn toegewezen aan militaire en civiele luchtvaartinstanties en hulpverlenende diensten.

Voortdurende controle op illegale uitzendingen

De RDI hanteert de aanpak om illegale uitzendingen in de omroepbanden tegen te gaan. Wij controleren vrijwel continu of daarvan sprake is. Dit gebeurt niet alleen ter plekke door inspecteurs, maar ook op afstand.

Sanctiebeleid

De RDI legt meteen een bestuurlijke boete op wanneer er illegaal wordt uitgezonden. Er wordt niet meer gewaarschuwd. Deze aanpak is gericht op alle personen die betrokken zijn bij de illegale uitzending. Daarnaast treedt de RDI ook strafrechtelijk op waarbij de apparatuur in beslag wordt genomen. Bekijk het sanctiebeleid dat de RDI vanaf 1 december 2019 hanteert.

Alternatieven voor uitzendingen

Een goed alternatief voor illegale uitzendingen is het maken van een radioprogramma via internet, lokale omroep of ziekenhuisomroep. Uitzenden via internet is eenvoudig en goedkoop en heeft een wereldwijd bereik. Voor muziekgebruik in online radio uitzendingen is een licentie van Buma/Stemra en Sena vereist. Ook kan bij de RDI voor kortdurende evenementen een vergunning worden aangevraagd. Er is dan wel eerst toestemming van het Commissariaat voor de Media nodig.