Onderzoek toepassing kwantumsensoren in radiotechnologie

De ontwikkelingen op het gebied van kwantumsensoren volgen elkaar in snel tempo op. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) wil daarom graag inzicht krijgen in deze ontwikkelingen om zich voor te bereiden op de mogelijke invloeden hiervan op haar werkveld. De RDI heeft onderzoeksbureau Dialogic gevraagd om in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken is van de techniek, wetenschappelijke doorbraken en toepassingsmogelijkheden op het gebied van kwantumsensoren met een invloed op het gebruik van de frequentieruimte.