Rapport Optical Wireless Communication (internet via licht)

Onderzoek door  Stratix/TU/e december 2017 in opdracht van Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur). Rapport over internet via licht (Lifi) als alternatieve vorm van draadloze communicatie.

Onderzoek Lifi
Aanleiding Het huidige radiospectrum is behoorlijk vol en de verwachting is dat het steeds drukker wordt. Agentschap Telecom heeft onderzoek laten uitvoeren naar Optical Wireless Communication om te kijken of deze alternatieve vorm van draadloze communicatie het huidige radiospectrum kan ontlasten.
Conclusie Internet via licht kan een belangrijke vorm van draadloze communicatie worden. De techniek maakt snel internet mogelijk en kan bovendien het veelgebruikte WiFi ontlasten.