Onderzoek Dialogic over Internet of things

Onderzoek Dialogic, oktober 2016.
Rapport over het gebruik van draadloze IoT-toepassingen.

Gebruik van IoT-toepassingen
Aanleiding Steeds meer apparaten maken gebruik  van het frequentiespectrum. Agentschap Telecom (per 1 januari 2023 de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) heeft onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van draadloze IoT-toepassingen (Internet of Things) om na te gaan of er voldoende spectrum beschikbaar is onder de 1 GHz om aan de verwachte vraag te voldoen.
Conclusie Het onderzoek concludeert dat dat het beschikbare spectrum naar verwachting voldoende is om te voldoen aan de verwachte vraag voor draadloze IoT-toepassingen. Daarnaast worden een aantal kwetsbaarheden benoemd, onder meer  van vergunningvrij gebruik voor kritieke toepassingen.