DGPS-systemen

Met DGPS (Differential Global Positioning System) kunt u de standaard GPS-plaatsbepaling nauwkeuriger maken. Voor DGPS zijn vergunningvrije frequenties beschikbaar. Er zijn ook vergunde frequenties beschikbaar, voor een beter beschermd signaal. Hiervoor kunt u een vergunning aanvragen.

Over DGPS

Bij DGPS stuurt een zender continu een correctiesignaal naar een GPS-ontvanger. Deze ontvanger combineert het correctiesignaal en het GPS-signaal en bepaalt zo heel precies de exacte locatie. De zender die het correctiesignaal uitzendt, kan vast opgesteld staan, maar het kan ook mobiel. Ook kan het correctiesignaal via bestaande netwerken zoals GSM verzonden worden.

Beschikbare frequenties

In het Nationaal Frequentieregister kunt u terugvinden in welke frequentiebanden vergunningen worden uitgeven voor DGPS. Kijk daarvoor bij de dienst 'Radio Location Service'.

Vergunningvrije frequenties

Een overzicht van vergunningvrije frequenties en de voorwaarden vindt u in de 'Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning en zonder meldingsplicht'.

Vergunning aanvragen voor DGPS

Bij gebruik van vergunde frequenties is het DGPS-signaal tegen een vergoeding beter beschermd. U kunt een vergunning aanvragen voor vaste opstellingen van DGPS-zenders en voor mobiele en verplaatsbare opstellingen. Bij vast opgestelde zenders krijgt u doorgaans één frequentie toegewezen, die u uitsluitend in een opgegeven gebied mag gebruiken. Voor mobiele zenders die in het hele land gebruikt worden, zijn drie frequenties beschikbaar. Bij deze frequenties kunt u te maken krijgen met medegebruik. Het kan zijn dat iemand anders voor zijn DGPS-werkzaamheden dezelfde frequentie gebruikt. Dan kunt u op locatie overschakelen naar een van de twee andere frequenties.

Combinatie van vergunningen

Veel bedrijven maken gebruik van een combinatie van vergunningen voor vaste en mobiele opstellingen. De vergunning voor de vaste opstelling biedt de zekerheid van ongestoorde ontvangst tijdens (langdurige) werkzaamheden. De vergunning voor de mobiele opstelling wordt gebruikt voor het uitvoeren van korte en minder nauwgezette klussen.

Tarieven

De actuele vergunningstarieven vindt u in de Regeling vergoedingen.