'AIS een goed ID!'

Uit controles en metingen van Agentschap Telecom blijkt dat het juiste gebruik van AIS in vijf jaar tijd is gestegen naar meer dan 95 procent. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de situatie in 2017. Dat is een belangrijke ontwikkeling, want met deze stijging neemt de veiligheid op het water toe.

Wat is AIS

AIS is de afkorting van Automatic Identification System, een wereldwijd systeem voor het automatisch identificeren en volgen van schepen. AIS maakt communicatie mogelijk tussen schippers onderling en tussen schippers en verkeersposten. Met AIS kunnen schippers andere schepen al 'zien' vanaf een afstand van vijf kilometer. Zo kunnen ze op tijd anticiperen op elkaars route en elkaar veilig passeren. Dat is vooral handig bij bochtige trajecten en gevaarlijke kruisingen. En ook in sluizen en havens is het heel nuttig. Het gebruik van AIS is dan ook verplicht.

AIS een goed ID!

Om het bewustzijn over het belang van AIS te vergroten, werd de campagne AIS een goed ID! in het leven geroepen. Daarin werken Agentschap Telecom, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, Bureau Telematica Binnenvaart, Koninklijke Binnenvaart Nederland, Federatie Varend Erfgoed Nederland en Rijkswaterstaat samen.  De campagne richt zich op het juiste gebruik van AIS. Daar waar in 2017 nog meer dan vierduizend schippers hun transponders -bewust of onbewust- niet juist gebruikte of zelfs helemaal niet aan had staan, blijkt de naleving nu bijna volledig.  

De samenwerkingspartners van 'AIS een goed ID!' hebben de afgelopen tijd veel werk verzet. Dat komt ook terug in de mooie nalevingscijfers! Meer weten? Elke maand stelt één van de organisaties zich aan u voor. We trappen af met een interview met Erik Lucas, hoofd Markttoezicht van Agentschap Telecom. Waarom vindt hij AIS zo’n goed idee?