ETSI-rapport: eerste stap naar internationale standaardisatie voor veilige toepassing artificial intelligence

Agentschap Telecom is lid van ETSI, een erkende Europese standaardisatie organisatie die een bijdrage levert aan de ondersteuning van het Europese beleid op het gebied van telecommunicatie en digitalisering. Zo is Agentschap Telecom via de werkgroep Securing AI betrokken bij de standaardisatievraagstukken die samenhangen met het veilig gebruik van kunstmatige intelligentie. In januari 2021 verscheen het persbericht van ETSI met het rapport ‘Securing Artifical Intelligence: Problem Statement’.

Het rapport gaat in op basale vraagstukken over het waarborgen van de veiligheid van op artificial intelligence (AI) gebaseerde systemen en AI oplossingen. De focus ligt daarbij op ‘machine learning’ en de uitdagingen voor vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid in de verschillende levensfases van machine learning. Ook is er onder meer aandacht voor ethische aspecten van AI. Met het rapport is een belangrijke eerste stap gezet naar wereldwijde standaardisatie voor het veilig toepassen van Artificial Intelligence.