Code Oranje blijft van kracht voor graafsector

Code Oranje blijft van kracht voor de graafsector. Schade door graafwerkzaamheden komt nog te vaak voor; de gewenste daling gaat niet snel genoeg. Dat constateert Agentschap Telecom op basis van cijfers van het jaarverslag van het Kadaster.

Meer dan 33.000 maal graafschade in 2017

Jaarlijks gaat er in Nederland bijna 600.000 maal ergens een schep de grond in. In ruim 33.000 duizend gevallen leidt dat tot schade aan kabels en leidingen.  In 2017 bedroeg die schade ongeveer 25 miljoen euro. Schade aan kabels en leidingen kan ertoe leiden dat gas, water, elektriciteit en telecommunicatie uitvallen. Dat is schadelijk voor de economie en kan zelfs gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

Daling te gering

Alle betrokken partijen hebben vanuit hun samenwerkingsverband KLO (Kabel- en leidingoverleg) eerder de ambitie uitgesproken het aantal graafschades in 2018 terug te brengen tot maximaal 25.000. Directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman van Agentschap Telecom: “Daarvoor ligt de sector nog niet op schema. Vorig jaar heb ik daarom al ‘Code Oranje’ afgeven. Dat signaal blijft staan”. 

Overzicht cijfers jaarverslag Kadaster 2017
2017¹) 2016 2015 2014 2013

Aantal netbeheerders dat schade dient te registreren

1.089 1.089 1.072 1.064 1.027
Aantal netbeheerders dat een schaderapportage heeft opgeleverd over periode 1.037 1.047 1.030 1.054 997
Aantal netbeheerders dat opgeeft graafschade te hebben gehad in periode 180 184 198 205 215
Aantal schade dat is opgevoerd door netbeheerders 33.383 34.623 32.950 34.876 38.610
Aantal schades waarvan het KLIC-nummer bekend is bij netbeheerder 21.873 21.919 19.434 19.503 21.544
Totale directe schadekosten (reparatie van het net) € 25,2 mln € 26,9 mln € 26,2 mln € 27,1 mln € 29,2 mln
Gemiddelde directe schadekosten per schadegeval € 756 € 777  € 795 € 777 € 756

¹) Betreft meldingen over 2017 gedaan tot 01-03-2018.

Agentschap Telecom

Agentschap Telecom houdt toezicht op de naleving van de bepalingen van de WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten). Deze wet regelt onder andere de verantwoordelijkheden voor de gehele graafketen van opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders ten aanzien van het voorkomen van graafschades.

Drie mannen voeren graafwerkzaamheden uit