Daling aantal graafschades in Nederland komt tot stilstand

“Het is code oranje”. Dat stelt directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman van Agentschap Telecom naar aanleiding van cijfers van het Kadaster over graafschades in Nederland. De cijfers laten zien dat het aantal graafschades ten opzichte van de graafmeldingen in 2016 niet is gedaald maar slechts gelijk is gebleven. “Dat is geen goed teken”, aldus Spijkerman.

De jaarcijfers (zie tabel hieronder) zijn niet in lijn met de doelstellingen van de deelnemers van het Kabel- en Leidingoverleg (KLO). Dit is de branche-organisatie van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond. De deelnemers van het KLO hebben in 2014 de gezamenlijke ambitie uitgesproken het aantal graafschades voor 2019 te reduceren tot 25.000. Dat komt neer op 1 graafschade op 20 graafbewegingen. Om die ambitie te realiseren is de zogenaamde CROW 500-richtlijn ontwikkeld. Deze benoemt de verantwoordelijkheden en taken van alle betrokkenen. De nadruk ligt daarbij op de voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden.

Graafschades in Nederland

Graafschades in Nederland
2016*201520142013
Aantal geregistreerde netbeheerders1.0891.0721.0641.027
Aantal netbeheerders dat een schaderapportage heeft opgeleverd over periode1.0471.0301.054997
Aantal netbeheerders dat opgeeft graafschade te hebben gehad in periode184198205215
Aantal schades dat is opgevoerd door netbeheerders34.62332.95034.87638.610
Aantal schades waarvan het KLIC-nummer bekend is bij de netbeheerder21.91919.43419.50321.544
Totale directe schadekosten (reparatie van het net)€ 26,9 mln€ 26,2 mln€ 27,1 mln€ 29,2 mln
Gemiddelde directe schadekosten per schadegeval€ 777*€ 795€ 777€ 756

* Betreft meldingen over 2016 gedaan tot 01-03-2017.
Op dat moment hadden nog niet alle netbeheerders opgave gedaan van de graafschades.

Kadaster Brontabel als csv (637 bytes)

Zorgvuldig graven

Graven kan leiden tot schade aan kabels en leidingen. Dat kan grote gevolgen hebben: het kan ertoe leiden dat de levering van  telecommunicatie, elektriciteit, water of gas verstoord raakt. Dat veroorzaakt veel overlast bij bedrijven en consumenten. Daarnaast kan de veiligheid van mens en milieu in het gedrang komen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Spijkerman: “Het volledige graafproces en de daarvoor noodzakelijke informatie-uitwisseling staat op papier. Het is nu zaak dat verder te vertalen naar de eigen praktijk. Daar hebben we als toezichthouder een aantal hulpmiddelen voor ontwikkeld, zoals de Keetkaart. Neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid en houd je aan afspraken! Dat is een gezamenlijk belang”.

WION

Agentschap Telecom houdt toezicht op de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). De wet wordt ook wel grondroerdersregeling genoemd.