RDI opent Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft op 1 januari 2024 het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 geopend, in lijn met de aanbevelingen uit de 'Kamerbrief over Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112'. Deze stap is cruciaal voor het verkrijgen van inzicht in de mobiele bereikbaarheid van het noodnummer 112. Het informatiepunt biedt niet alleen tips om de bereikbaarheid te optimaliseren, maar nodigt burgers ook uit om situaties te melden waarin 112 met een mobiele telefoon onbereikbaar was.

Het doel van het informatiepunt is tweeledig: het informeert burgers over de mobiele bereikbaarheid van 112 en biedt praktische tips om deze zelf te verbeteren. Tegelijkertijd fungeert het als een centraal punt voor het verzamelen van situaties waarin 112 mobiel onbereikbaar was.

Belangrijk daarbij om op te merken, is dat het informatiepunt zich alleen richt op de mobiele bereikbaarheid van 112 en dus niet op de algemene mobiele netwerkdekking. Vragen met betrekking tot algemene mobiele dekking worden door de mobiele aanbieders behandeld. De focus ligt op het traject vanaf het moment van bellen tot aan de verbinding met de meldkamer van 112. Het verdere verloop binnen de systemen van de meldkamer valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie en Veiligheid.

Hoewel het informatiepunt zelf geen directe verbetermaatregelen neemt, benadrukt de RDI dat alle input van burgers waardevol is. Verzamelde informatie wordt geanonimiseerd gedeeld met relevante partijen die verantwoordelijk zijn voor de mobiele bereikbaarheid van 112, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en toezichthouders zoals de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de Autoriteit Consument & Markt, alsmede telecommunicatieaanbieders waaronder KPN, Odido en VodafoneZiggo.

Met het Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112 zet de RDI een belangrijke stap in het waarborgen van een veilig verbonden Nederland, zoals uiteengezet in de 'Kamerbrief over Centraal Informatiepunt Mobiele Bereikbaarheid 112'.