Naleving Metrologiewet door recreatiebedrijven

Vakantieparken, maar ook jachthavens en campings, maken vaak gebruik van tussenmeters. Die zijn geïnstalleerd ‘achter’ de hoofdmeter en meten het energieverbruik van de individuele klanten. Agentschap Telecom controleerde 14.000 elektriciteitsmeters en 6.000 gasmeters om vast te stellen of deze tussenmeters gekeurd waren. Het rapport dateert uit maart 2020. In verband met de coronacrisis en de gevolgen daarvan hebben we toen besloten de publicatie uit te stellen.

Aanleiding onderzoek: Elektriciteits- en gasmeters die worden gebruikt voor de verrekening van energieverbruik moeten voldoen aan de eisen uit de metrologiewet. Agentschap Telecom onderzocht in 2018 en 2019 de naleving van deze wet (voorheen: IJkwet) door recreatiebedrijven.

Conclusie: Uit het onderzoek blijkt dat ruim 7 van de 10 elektriciteitsmeters die op de bezochte recreatieterreinen worden gebruikt voor de verrekening van energieverbruik, niet voldoen aan de Metrologiewet. De onderzochte gasmeters voldoen bijna allemaal wél.