Spelregels LSA-boekingssysteem

Op deze pagina vindt u de spelregels voor het gebruik van het online boekingssysteem LSA (Licensed Shared Access) voor het reserveren van frequentieruimte voor mobiele videoverbindingen.

1. Opgeven werkingsgebied

Bij het doen van de reservering geeft u het werkingsgebied op waarin uw apparatuur zich kan bevinden. Het boekingssysteem berekent op basis daarvan enerzijds in welk gebied uw uitzending mogelijk storing kan veroorzaken (interference area) en anderzijds binnen welk gebied uw ontvangst gestoord kan worden (protection area). Let op dat u dus uitsluitend het gebied opgeeft waarin u verwacht te zenden, niet meer dan nodig.

2. Voorwaarden bij het maken van een reservering

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) stelt vooraf een aantal parameters in die de mogelijkheden van de boekingen beïnvloeden. Dit zijn:

 • Een reservering kan maximaal 60 dagen voor start van het frequentiegebruik worden ingevoerd.
 • Een reservering mag maximaal 2 aaneengesloten dagen bestrijken.
 • Reserveringen van andere gebruikers kunt u maximaal 24 uur voor de starttijd van de reservering zien (zie ook regel 3)
 • De maximale antennehoogte van de zender is 3 meter. Wordt er geen antennehoogte ingevuld dan wordt als default waarde 3 meter gebruikt.
 • De maximale antennehoogte van de ontvanger is 130 meter. Wordt er geen antennehoogte ingevuld dan wordt als default waarde 10 meter gebruikt.
 • Het maximaal zendvermogen is 32 dBm EIRP (1,6 Watt EIRP). Wordt er geen zendvermogen ingevuld dan wordt als default waarde 20 dBm EIRP (100 mWatt EIRP) gebruikt.

3. Reserveringen en wachtrij

 • Het boekingssysteem berekent op basis van de ingevoerde gegevens of er kanalen beschikbaar zijn. Is dit niet het geval dan stelt het boekingssysteem u in de gelegenheid uw reservering in de wachtrij te zetten.
 • Annuleert iemand anders de boeking waarbij u in de wachtrij staat dan ontvangt u daarvan bericht en wordt u in de gelegenheid gesteld uw boeking definitief te maken.
 • Op basis van de berekening die het boekingssysteem uitvoert, is een kanaal beschikbaar of niet. Reserveringen die gedeeltelijk overlappen (in tijd en locatie) blokkeren elkaar. Het boekingssysteem analyseert niet of het aanpassen van uw verzoek een ander resultaat geeft. Het kan dus voorkomen dat er voor een periode van vier uur geen frequentiekanalen beschikbaar zijn omdat een andere vergunninghouder het eerste uur al geboekt heeft. Wilt u voor een relatief lange periode boeken dan kan het zinvol zijn om uw boeking in te korten.

4. Reserveringen van anderen inzien

Om ter plekke te kunnen coördineren met andere vergunninghouders biedt het systeem de mogelijkheid om boekingen van anderen in te zien. Boekingen van anderen, maar ook reserveringen die in de wachtrij staan, worden 24 uur van te voren vrijgegeven aan stakeholders. Een stakeholder is iemand die op dezelfde locatie en tijd een boeking of een reservering in de wachtrij heeft staan. De frequenties die door de RDI zijn geblokkeerd zijn voor iedereen op elk moment zichtbaar.

5. Communicatie

 • Heeft u vragen of opmerkingen over het boekingssysteem dan kunt u die stellen via het e-mailadres LSA@rdi.nl.
 • Zijn er dringende zaken dan kunt u contact opnemen met het LSA team via het klantcontactcentrum van de RDI. Het klant contact centrum is op de hoogte wie er op dat moment aanwezig en beschikbaar zijn.

6. Onderhoud en aanpassingen aan het boekingssysteem

 • De RDI heeft afspraken met de leverancier over service en onderhoud aan het boekingssysteem. Het boekingssysteem is 24 uur per dag beschikbaar. Ter verbetering van de software of het oplossen van problemen kunnen releases worden gedaan. Deze releases worden in principe ’s avonds of ’s nachts uitgevoerd en worden vooraf gecommuniceerd.
 • Mochten zich problemen met de boekingssoftware voordoen dan kunt u deze melden via e-mail LSA@rdi.nl. Het LSA team beoordeelt het probleem en zet dit indien nodig door aan de software leverancier. U ontvangt hier terugkoppeling via e-mail op.