Wat kan 5G brengen?

Zelfrijdende auto’s, drones die pakketjes afleveren… Het zijn de voorbeelden die vaak in één adem worden genoemd met de komst van 5G. Veel sectoren kunnen straks profiteren van 5G, omdat zij efficiënter kunnen werken. Maar wat betekent de uitrol van een 5G netwerk voor de consument? In dit artikel leggen we uit welke mogelijkheden 5G biedt voor zowel sectoren als consumenten.

5G in het kort

5G is de opvolger van de huidige 3G en 4G netwerken. Deze nieuwe generatie mobiele technologie belooft sneller en betrouwbaarder te zijn, met nieuwe mogelijkheden voor toepassingen. Dit dankzij een lagere latency (vertraging) van het netwerk en meer capaciteit in de spectrumbanden.

Draadloze mobiele communicatie, zoals 4G en 5G, maakt gebruik van frequenties in het elektromagnetische spectrum. Twee van de drie frequentiebanden bestemd voor 5G worden de komende jaren geveild onder daarin geïnteresseerde partijen.

Man en klein meisje liggen met een VR bril op de bank te wijzen naar het plafond
Beeld: ©ANP

Wat merkt u als consument van 5G?

Na de eerste veiling kunnen operators in 2020 beginnen met het aanbieden van 5G. Wilt u profiteren van de hoge snelheden en ook betere dekking hebben op drukke plaatsen, dan moet uw smartphone wel voorzien zijn van 5G ondersteuning. De eerste 5G smartphones zijn al op de markt en de verwachting is dat er een ruimer aanbod komt.

Slimme apparaten zijn al volop in de Nederlandse huiskamers aanwezig dankzij wifi. Met de komst van 5G krijgen slimme apparaten ruim baan in ons dagelijks leven. Denk aan de connected car, elektronische deursloten en slimme energiemeters, maar ook aan noodvoorzieningen voor ouderen of beveiliging rond het huis. Naar verwachting zal het aantal apparaten met een 5G functionaliteit in huishoudens groeien.

Indirect kunt u ook voordeel hebben van de komst van 5G. In openbare ruimtes zien we nu al dat apparaten via netwerken communiceren, zoals beveiligingscamera’s en verkeerslichten. Dit Internet of Things (IoT) gecombineerd met 5G zorgt voor belangrijke kansen op gebieden als verkeer, veiligheid en milieu. Dankzij het verzamelen en daarna slim inzetten van data, wordt de wereld om ons heen efficiënter. Realtime monitoring zorgt ervoor dat we directe acties kunnen koppelen aan signalen in onze omgeving. Dit verbetert de leefbaarheid en de veiligheid.

Veel van de toepassingen lijken nog toekomstmuziek. En het is inderdaad nog niet zover. De komende jaren moet hard worden gewerkt aan het 5G netwerk en de uitrol daarvan. Wilt u als consument profiteren van de fijne toepassingen, dan is het 5G netwerk wel randvoorwaarde.

5G en antennes

Als consument kunt u vragen hebben over antennes en 5G. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur meet of de elektromagnetische veldsterkte van antennes niet te hoog is, ook tijdens de introductie van 5G. Deze metingen zijn openbaar en staan op de website van het Antennebureau. Zo kunt u ook het rapport lezen waarin staat dat de resultaten van de veldsterktemetingen bij 5G-testinstallaties, die gebruikmaken van de 26 GHz band, ruim onder de limiet liggen. Voor informatie over gezondheid en 5G kunt u terecht bij het Kennisplatform EMV.

Voorbeelden van 5G toepassingen in sectoren

Verschillende sectoren, zoals de zorg, industrie en landbouw, hebben ook belang bij de voordelen van 5G. De nieuwe technologie kan namelijk leiden tot een slimmer productiemanagement, energiebesparing binnen processen, kostenbesparingen en efficiënter en veiliger werken. Enkele voorbeelden:

  • In de landbouwsector gaat 5G de precisielandbouw versterken. Het meten en verzamelen van informatie over de gewassen is hiervoor essentieel. Bij precisielandbouw wordt namelijk technologie gebruikt om planten heel nauwkeurig de benodigde behandeling te geven. Onder de grond meten sensoren wat de gesteldheid van de bodem is, en boven de grond monitort een drone realtime de gewassen.
  • Met 5G is ook veilige zorg op afstand mogelijk. Zo kan 5G helpen bij het nauwkeurig en realtime monitoren van patiënten vanaf huis. Patiënten kunnen daardoor langer in hun huiselijk omgeving blijven. Ook wordt 5G ingezet bij ambulances om een expert op afstand mee te laten kijken, waardoor behandeling eerder kan worden ingezet.
  • Ook in de industrie levert 5G een bijdrage. Robots kunnen veilig inspecties uitvoeren op industrieterreinen en dankzij monitoring ontdekken fabrieken op tijd welke machines onderhoud nodig hebben. Onderhoudsmonteurs voeren gemakkelijk reparaties uit dankzij augmented reality; een methode om digitale beelden over de werkelijkheid weer te geven.
  • 5G maakt ook de smart city mogelijk. Denk aan straatlantaarns die zich slim aanpassen aan het licht, waardoor minder energie verbruikt wordt. Informatie van stoplichten, openbaar vervoer en parkeerplaatsen zorgen voor een beter doorstroming en toegankelijkheid van de stad. Ook dragen zelfrijdende auto’s hieraan bij, die in de toekomst ook gebruik gaan maken van 5G netwerken.