Meetresultaten 5G-signalen op 26 GHz binnen de limiet

Agentschap Telecom heeft in september twee veldsterktemetingen uitgevoerd bij 5G-testinstallaties die gebruikmaken van de 26 GHz band. De veldsterktes bedroegen 0,28 en 0,10 volt per meter. De limiet voor deze frequentie bedraagt 61 volt per meter. De meetresultaten voor deze 5G-installaties liggen dus ruim onder de limiet.

Gemeten waarden veldsterktemetingen
Locatie Antenne Frequentie Meetafstand Technologie Veldsterkte
Den Haag Vaste verbinding 27 GHz 246 meter 5G
(New Radio)
0,28 V/m
Den Haag Sectorantenne 27 GHz 131 meter 5G
(New Radio)
0,10 V/m

In deze meetopstellingen ging het om de 26 GHz band, zoals aangewezen door de Europese Unie voor 5G. De installaties maken beide gebruik van het 5G New Radio protocol. De gebruikte apparatuur in de ene opstelling was een point-to-point antenne, ook wel vaste verbinding genoemd. De andere opstelling was een sectorantenne. De meetopstellingen vielen onder een experimenteervergunning die loopt tot 24 april 2020.

De metingen geven een eerste indicatie van de veldsterke van 5G-antennes. Agentschap Telecom volgt de ontwikkelingen en blijft meten tijdens de introductie van 5G.

Blootstellingslimieten gelden ook voor 5G-antennes

De ICNIRP-blootstellingslimieten die nu gelden voor 2G, 3G en 4G, gelden ook voor 5G. Agentschap Telecom meet de elektromagnetische veldsterkte steekproefsgewijs door heel Nederland. Deze metingen zijn openbaar en staan op de website van het Antennebureau op de pagina Resultaten metingen straling antennes.

Waarom 5G?

5G is nodig om het groeiende dataverkeer te ondersteunen. Het is onmisbaar voor de verdere ontwikkeling van ons land en maakt innovaties mogelijk in bijvoorbeeld zorg, onderwijs, verkeer en landbouw. Daarvoor is een snel, stabiel en veilig mobiel netwerk nodig: de vijfde generatie, 5G.   

Lees het rapport over veldsterktemetingen aan installaties in de 26 GHz-band op de website van het Antennebureau.