Melden risico gas- of elektriciteitsmeter

U bent netbeheerder of meetverantwoordelijke. Met dit formulier kunt u een gas- of elektriciteitsmeter melden die aan de eisen van de wet voldoet, maar die toch een risico vormt voor bijvoorbeeld de gezondheid of de veiligheid. Ook kunt u met dit formulier een meter melden die niet voldoet aan de metrologiewet.

Melden risico gas- of elektriciteitsmeter

Melding over(verplicht)
Type zoals op typeplaat vermeld
Omschrijving van het probleem met betrekking tot de gas- of elektriciteitsmeter.
U kunt foto’s meesturen of andere relevante bijlagen.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Deze gegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen voor meer informatie en om u te informeren over de status van uw melding. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)